นายกรัฐมนตรีกับงานของชาติ / ฝ่ายจัดทำ ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ... [และคนอื่นๆ]. - พระนคร : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2512. - ก-ข, 41 หน้า : ภาพประกอบ.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
นายกรัฐมนตรี -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544