รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์. - กรุงเทพฯ : กองทุน, 2543-2556. - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2543-2556.

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.


สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.


นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์.

KPT105 / .ร625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544