เชาวลิต ตนานนท์ชัย, 2505-

บทสรุปการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ศ. 2537-2542) / สังเคราะห์และเรียบเรียง เชาวลิต ตนานนท์ชัย ; บรรณาธิการ วิไล แย้มสาขา ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2542. - 30 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ดาวเทียมในการศึกษา -- ไทย.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- ไทย.
การศึกษาทางไกล -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544