เชาวลิต ตนานนท์ชัย, 2505-

แผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หลังระยะทดลอง โดยใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) / ยกร่างและเรียบเรียง เชาวลิต ตนานนท์ชัย ; ตรวจและบรรณาธิการ บุญส่ง คูวรากูล ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, [2542?] - 47 หน้า : ภาพประกอบ.


ดาวเทียมในการศึกษา -- ไทย.
การศึกษาทางไกล -- ไทย.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- ไทย.

DOC / .ช786ผ83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544