พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2542. - 249 หน้า. - นิติบัญญัติ ; ฉบับที่ 21 .

9747218445


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2732 / .พ464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544