เยาวดี วิบูลย์ศรี.

การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกูล วิบูลย์ศรี. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - ก-บ, 378 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2551.

9743332642 9749995341 (2551)


การประเมินผลทางการศึกษา.
การบริหารโครงการ.

LB2822.75 / .ย74 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544