โครงการจุดประกายทรัพย์สินทางปัญญาสู่มวลชน. - [กรุงเทพฯ] : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, [2542?] - 78 หน้า : แผนที่.


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
สิทธิบัตร -- ไทย.
เครื่องหมายการค้า -- ไทย.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย.

KPT485.ท4 / ค942

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544