พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิบัติ / [จัดทำโดย] กรมบัญชีกลาง สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2543. - 61 หน้า.


รัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3217 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544