นโยบายการค้าสินค้าเกษตรสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ, 2543. - [7], 63, [21] หน้า : ภาพประกอบ.


สินค้าเกษตร -- สหรัฐอเมริกา.
เกษตรกรรมกับรัฐ -- สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา -- การค้า -- ไทย.

HD9006 / .น46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544