ลัดดิงตัน, ไอลีน.

ชีวิตเต็มร้อย : แนวทางรักษาสุขภาพให้ดีเลิศ / โดย โอลีน ลัดดิงตัน, ฮันส์ เดล, กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์. - กรุงเทพฯ : ข่าวประเสริฐ, 2542. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

9748715345


การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.
การรักษาด้วยธรรมชาติ.

WB400 / .ล633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544