อนุสรณ์ นาวาเอก แสวง บุญยัง. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 250 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ศพ นาวาเอก แสวง บุญยัง ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542.

กฎหมายในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต -- ส่วนที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน -- ส่วนที่ 3 ข้อแนะนำในการติดต่อราชการที่อำเภอ -- ภาคผนวก กฎหมายที่ดิน. คำพิพากษาที่มหาชนสนใจ จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (เคยจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี ฉาด แสง-ชูโต ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง 14 กรกฏาคม 2505) วิธีบริหารร่างกายอย่างง่าย ๆ กับการปฏิบัติตนให้อายุยืนและไม่ให้แก่เร็ว โดย นาวาเอก แสวง บุญยัง -- วิธีบริหารร่างกายอย่างง่าย -- ยาอายุวัฒนะ -- วิธีดื่มน้ำรักษาโรคต่าง ๆจากหนังสือพิมพ์จีน -- แนะนำกายบริหาร "แกว่งแขน" -- หลักการปปฏิบัติของผู้สูงอายุที่จะให้อายุยืน.


แสวง บุญยัง, นาวาเอก, 2457-2542.
บุญยัง (นาม)


กฎหมาย -- ไทย.
กายบริหาร.

KPT68 / .อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544