พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542. - 65 หน้า : ภาพสีประกอบ.


สัญญาซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ล่วงหน้า -- ไทย.

KPT926.2.ล62 / ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544