ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / คณะผู้จัดทำ ยงยุทธ โอสถสภา ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. - 547 หน้า : ภาพประกอบ.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / คณะผู้จัดทำ สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ... [และคนอื่นๆ].

9745534919 9745536728 (2548)


ปฐพีศาสตร์.
ดิน.

S591 / .ก7 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544