ประเวศ วะสี, 2474-

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสังคมทั้งหมด ร่วมกัน / ประเวศ วะสี. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538 - 39 หน้า.

9748925153


สังคมศาสตร์.
ทฤษฎีความรู้.

BD168 / .ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544