ภิรมย์ สิมะเสถียร, 2490-

การเขียนบันทึกและรายงาน / โดย ภิรมย์ สิมะเสถียร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536. - 16 หน้า.


งานหนังสือราชการ -- ไทย.
การเขียนรายงานทางราชการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544