เดชา บุญค้ำ.

ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง / เดชา บุญค้ำ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - 463 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9743332901


ต้นไม้ในเมือง.
การดูแลต้นไม้.

SB436 / .ด72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544