วุฒิเฉลิม วุฒิชัย, ม.จ.

ลายน้ำทอง / วุฒิเฉลิม. - กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2543. - 536 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9743001123


สิงหวิกรมเกรียงไกร, พล.ร.อ., กรมหลวง, 2426-2490.

DS570.45.ส6 / ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544