ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต.

จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต. - [สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์, 2541. - ก-ฉ, 144 หน้า : ภาพประกอบ.

9746058282


จิตวิทยาพัฒนาการ.

BF713 / .ท634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544