นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

ปาฐกถาพิเศษเรื่องนัยประชาธิปไตยในวิถีการเมืองไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543. - 64 หน้า.


ประชาธิปไตย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544