รายงานประจำปีการศึกษา / ปี 2556-57 ชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2543?]- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2539-2541-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพยาบาลศาสตร์.

LG395.ก232 / ธ4247

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544