ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2499-

ศาสนากับทุนนิยม / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด, 2543. - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

9748591964


ทุนนิยม -- แง่ศาสนา.

HB501 / .ช625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544