หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ = Subregional economic cooperation : บทบาทการค้าการลงทุนของไทยและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในกลุ่มหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ. - [กรุงเทพฯ] : ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 2539. - 79 หน้า.


การลงทุนของไทย -- จีน -- ยูนนาน.
การลงทุนของไทย -- ลาว.
การลงทุนของไทย -- เวียดนาม.
การลงทุนของไทย -- พม่า.
การลงทุนของไทย -- กัมพูชา.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544