สาธารณรัฐไต้หวัน. - [กรุงเทพฯ] : ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 2538. - 25 หน้า. - เอกสารอ้างอิง ; 01/2538 .

Country profile.


ไต้หวัน -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไต้หวัน -- การค้า -- ไทย.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544