สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน / [จัดทำโดย] ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน). - [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2539. - 32 หน้า. - เอกสารอ้างอิง ; 23/2539 .


อิหร่าน -- ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544