รูธ, โดโรธี.

จิตวิทยาแห่งความเป็นเพศชาย / โดโรธี รูธ เขียน ; ศรีวิไล กระบวนงาม บก.แปลเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : อินทรีย์, MMDXLI [2541] - 112 หน้า : ภาพประกอบ.

9748647439


บุรุษ -- จิตวิทยา.

HQ1090 / .ร73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544