พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543. - 71 หน้า.

9742827192


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.

KPT1155.ก28 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544