ปรีชา นุ่นสุข.

อารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในแหล่งโบราณคดี ชายฝั่งทะเล ของประเทศไทย. - กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525. - 127 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. แผนที่.


โบราณคดี.


ไทย -- อารยธรรม.

DS567 / .ป562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544