100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440-2540 = The Commemoration of 100th anniversary of His Majesty King Chulalongkorn's first royal visit to Europe 1897-1997 / บรรณาธิการ ณัฏฐภัทร จันทวิช. - [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2541. - 47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป ครบ 100 ปี พ.ศ. 2540 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 12 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2541.

9744180722


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 --การท่องเที่ยว--ยุโรป.


การเยือนต่างประเทศ -- ยุโรป.


ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544