ปาฐกถาของผู้แทนราษฎรเรื่องสภาพของจังหวัดต่างๆ. - พระนคร, ม.ป.พ., ม.ป.ป. - 216 หน้า.


ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS566 / .ป6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544