ฐิติพร จิระสวัสดิ์.

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1988-1997 / ฐิติพร จิระสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. - ก-ฉ, 177 หน้า : แผนที่. - สิ่งพิมพ์ : ลำดับที่ 72 . - สิ่งพิมพ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา) ; ลำดับที่ 72. .

9748336982


จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า.

จีนศึกษา

DS779.27 / .ฐ623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544