ธัญญลักษณ์ เกตุศร.

สาธารณประโยชน์ในกฎหมายปกครอง / โดย ธัญญลักษณ์ เกตุศร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 11, 142 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน -- ไทย.

KPT2827 / .ธ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544