ณรงค์ สัจพันโรจน์.

ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี / โดย ณรงค์ สัจพันโรจน์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?] - 113 แผ่น : ภาพประกอบ.


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.


งบประมาณ.

JQ1747 / .ณ422

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544