คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2543. - ก-ฒ, 666 หน้า.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ค74 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544