ชูเมกเกอร์, อี. เอฟ., ค.ศ. 1911-1977.

ความล้มเหลวของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพราะไม่สนใจ "เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ" (Small is beautiful ของ E.F. Schumacher) - กรุงเทพฯ, พุทธสถาน "สันติอโศก", 2521. - 76 หน้า. ภาพประกอบ.


เศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544