อาจิณ จันทรัมพร, 2462-

เวลาและวารี / อาจิณ จันทรัมพร. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2543. - 11, 348 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดเพิ่มพูนปัญญาเสริมคุณค่าความคิด. .

9746901109

PL4209.อ548ก14 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544