วรรณา สวัสดิ์ศรี. 2484-

โลกชาวบ้าน / ศรีดาวเรือง. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2543. - 445 หน้า. - โครงการอนุรักษ์วรรณกรรมเก่าและหายาก ชุดเพิ่มพูนปัญญา เสริมคุณค่าความคิด .

9746901117

PL4209.ศ443ก16 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544