การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ... [และคนอื่นๆ]. - (พิมพ์ครั้งที่ 10), ปรับปรุงใหม่. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


การบัญชี.
การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- การบัญชี.
การบัญชี -- คำถามและแบบฝึกหัด.

HF5655 / .ก573 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544