พรรณี บัวเล็ก, 2500-

วิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516 / พรรณี บัวเล็ก. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543. - 10, 352 หน้า : ภาพประกอบ.

9747235145


นายทุน -- ไทย.
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย -- ประวัติ.
นายธนาคาร -- ไทย.

HB501 / .พ45 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544