กุลพล พลวัน, 2487-

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / โดย กุลพล พลวัน. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, [2543?] - 523 หน้า.

9748596702


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

JC599.ท9 / ก743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544