ข้าวจีเอ็มโอ : เพื่อไท หรือ เพื่อใคร? : เอกสารประกอบเวทีวิชาการเรื่อง อนาคตข้าวไทย : เพื่อไท หรือ เพื่อใคร? เวทีวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุวิศวกรรม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทย วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2543 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ / จัดโดย เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย (Bio Thai) สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ เครือข่ายประชาชนปกป้องพันธุกรรมพื้นเมือง ; นิรมล ยุวนบุณย์ แปลและเรียบเรียง. - นนทบุรี : เครือข่าย, 2543. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

9748768082


ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์.
สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์.

SB191.ข6 / ข65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544