กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 11 ฉบับ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543. - 133 หน้า.

9748761584


กฎหมาย -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
กฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ.

KPT3190 / .ก93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544