วิชัย ประสังสิต.

ประวัติศาสตร์การปกครองประเทศไทย โดย ว.ช. ประสังสิต. - พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2510. - 720 หน้า. แผนที่.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

DS575 / .ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544