รวมคำพิพากษาฎีกาข้อเท็จจริงในคดีอาญาเรียงตามมาตรา ป.อ. : พร้อมย่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ตาม พ.ร.บ. กว่า 30 ฉบับ / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรรัชการพิมพ์, 2543. - ก-ฌ, 664 หน้า.


คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.
กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT4738.ก49 / ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544