การวิจัยเพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสู่ศาลและความรวดเร็วในการดำเนินคดี : Research on means to reduce cases filed with the court and speedy proceedings : รายงานการวิจัย / ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ และคณะ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543. - ก-ฒ, 369 แผ่น.

9743260145


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1572 / .ก94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544