ประภา กาหยี.

ข้าว / ประภา กาหยี. - [ภูเก็ต] : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542. - 7, 218 หน้า : ภาพประกอบ.

9748192989


ข้าว.
ข้าว -- ไทย.

SB191.ข6 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544