ลิขิต เทิดชนะกุล, 2510-

การล้มละลายข้ามชาติ : การสำรวจบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนากฎหมาย / โดย ลิขิต เทิดชนะกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 11, 171 แผ่น : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ล้มละลาย -- ไทย.
ล้มละลาย.

KPT1942 / .ล67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544