จีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล.

การแสดงเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง / โดย จีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 8, 162 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
คำสั่งคณะบริหาร -- ไทย.

KPT2732 / .จ643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544