สรวิศ ลิมปรังษี.

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / สรวิศ ลิมปรังษี. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543. - 4, 260 หน้า : ภาพประกอบ.

9747629119


กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทย.

KPT3242 / .ส456

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544