สารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินสหกรณ์ทุกประเภทภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรประจำปี / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2543]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2542-

ปี 2548- ใช้ชื่อ: สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินสหกรณ์ทุกประเภท.


สหกรณ์ -- ไทย -- การเงิน.

HG4027.4 / .ส6434

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544