นันทวัฒน์ บรมานันท์.

องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542. - IV, 65 หน้า.

9747215322


เขตอำนาจศาล -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ฝรั่งเศส.

KPT1590 / .น633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544